Het Park als een Attractive Network

Garbage Park is een virtueel web park waarin mensen kunnen 'rond wandelen' en elkaar ontmoeten. Net als in een echt park laten bezoekers sporen en afdrukken na. Garbage Park verzamelt deze 'sporen' en gebruikt deze om informatie te verzamelen over bezoekersgedrag op het World Wide Web. De bezoeker kan gezien worden als een 'interactive dating subject' met bijbehorend profiel, verzameld en opgeslagen in een in JAVA geschreven database.

De site bevat onderwerpen over ethische aspecten van menselijk gedrag, zoals een digitale kerk met mogelijkheid tot biechten, de 'vrijheid' om de identiteit van andere bezoekers te 'erasen' of zelfs het hele park virtueel te wissen.

Return | Continue