De profile Pages

Wanneer men Garbage Park bezoekt doorloopt men eerst 7 profile pages. Op elke pagina moet de bezoeker een keuze maken welke wordt opgeslagen in de database. Deze informatie bepaalt onder meer de vorm en inhoud van de website.

De website groeit en ontwikkelt zich volgens een organisch model. Dit wil zeggen dat het gedrag (reactie/interactie) van de bezoekers de uiteindelijke vorm en inhoud van de website bepalen. Daarnaast hebben stappen in het park soms consequenties en blijven merkbaar gedurende de 2 jaar dat het project loopt.

Return | Continue